گل دوم آلمان به هلند (سرژ گنابری)


شبکه ورزش
5 فروردین ماه 1398
00:48
گل پنجم هلند هلند به استونی ( بوادو )
گل پنجم هلند هلند به استونی ( بوادو )
11,512
گل چهارم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل چهارم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
8,457
گل سوم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل سوم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
5,535
گل دوم هلند به استونی ( ناتان آکه)
گل دوم هلند به استونی ( ناتان آکه)
3,537
گل اول هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل اول هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
3,247
هلند - استونی
هلند - استونی
2,374
کرواسی - گرجستان
کرواسی - گرجستان
3,670
گل پنجم اسپانیا به رومانی (اویارزابال)
گل پنجم اسپانیا به رومانی (اویارزابال)
3,870
گل چهارم اسپانیا به رومانی (راس - گل بخودی)
گل چهارم اسپانیا به رومانی (راس - گل بخودی)
2,565
گل سوم اسپانیا به رومانی (دبل جرارد مورنو)
گل سوم اسپانیا به رومانی (دبل جرارد مورنو)
2,113
گل دوم اسپانیا به رومانی (جرارد مورنو)
گل دوم اسپانیا به رومانی (جرارد مورنو)
1,591
گل اول اسپانیا به رومانی (فابین رویز)
گل اول اسپانیا به رومانی (فابین رویز)
1,697
اسپانیا - رومانی
اسپانیا - رومانی
3,459
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
21,024
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
9,825
لوکزامبورگ - پرتغال
لوکزامبورگ - پرتغال
5,302
ایرلند - هلند
ایرلند - هلند
4,825
گل سوم بلژیک به روسیه
گل سوم بلژیک به روسیه
8,205
گل دوم بلژیک به روسیه
گل دوم بلژیک به روسیه
5,915
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
8,144
روسیه - بلژیک
روسیه - بلژیک
2,965
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
44,663
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
16,084
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
7,932
بوسنی - ایتالیا
بوسنی - ایتالیا
80,366
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
11,228
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
8,527
سوئد - اسپانیا
سوئد - اسپانیا
4,361
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
12,883
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
9,057