گل اول اسپانیا به نروژ (رودریگو مورنو)


شبکه ورزش
4 فروردین ماه 1398
00:30
گل پنجم هلند هلند به استونی ( بوادو )
گل پنجم هلند هلند به استونی ( بوادو )
11,499
گل چهارم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل چهارم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
8,446
گل سوم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل سوم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
5,518
گل دوم هلند به استونی ( ناتان آکه)
گل دوم هلند به استونی ( ناتان آکه)
3,518
گل اول هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل اول هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
3,228
هلند - استونی
هلند - استونی
2,361
کرواسی - گرجستان
کرواسی - گرجستان
3,646
گل پنجم اسپانیا به رومانی (اویارزابال)
گل پنجم اسپانیا به رومانی (اویارزابال)
3,848
گل چهارم اسپانیا به رومانی (راس - گل بخودی)
گل چهارم اسپانیا به رومانی (راس - گل بخودی)
2,552
گل سوم اسپانیا به رومانی (دبل جرارد مورنو)
گل سوم اسپانیا به رومانی (دبل جرارد مورنو)
2,090
گل دوم اسپانیا به رومانی (جرارد مورنو)
گل دوم اسپانیا به رومانی (جرارد مورنو)
1,575
گل اول اسپانیا به رومانی (فابین رویز)
گل اول اسپانیا به رومانی (فابین رویز)
1,675
اسپانیا - رومانی
اسپانیا - رومانی
3,450
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
21,006
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
9,816
لوکزامبورگ - پرتغال
لوکزامبورگ - پرتغال
5,289
ایرلند - هلند
ایرلند - هلند
4,817
گل سوم بلژیک به روسیه
گل سوم بلژیک به روسیه
8,200
گل دوم بلژیک به روسیه
گل دوم بلژیک به روسیه
5,909
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
8,137
روسیه - بلژیک
روسیه - بلژیک
2,941
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
44,648
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
16,076
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
7,927
بوسنی - ایتالیا
بوسنی - ایتالیا
80,360
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
11,213
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
8,514
سوئد - اسپانیا
سوئد - اسپانیا
4,350
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
12,876
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
9,050