گل لیورپول به پاری سن ژرمن(میلنر


شبکه ۳
8 آذر ماه 1397
00:15
ضربات پنالتی (لیورپول - منچسترسیتی)
ضربات پنالتی (لیورپول - منچسترسیتی)
14,301
گل لیورپول به منچسترسیتی (جوئل ماتیپ)
گل لیورپول به منچسترسیتی (جوئل ماتیپ)
8,337
گل منچسترسیتی به لیورپول (رحیم استرلینگ)
گل منچسترسیتی به لیورپول (رحیم استرلینگ)
6,151
گل پرتغال به هلند (گونسالو گوئدس)
گل پرتغال به هلند (گونسالو گوئدس)
24,645
گل سوم هلند به انگلیس (دبل کوئینسی پرومس)
گل سوم هلند به انگلیس (دبل کوئینسی پرومس)
15,111
گل دوم هلند به انگلیس (کوئینسی پرومس)
گل دوم هلند به انگلیس (کوئینسی پرومس)
11,785
گل اول هلند به انگلیس (ماتیاس دی لیخت)
گل اول هلند به انگلیس (ماتیاس دی لیخت)
12,815
گل انگلیس به هلند (مارکوس رشفورد - پنالتی)
گل انگلیس به هلند (مارکوس رشفورد - پنالتی)
13,030
گل سوم پرتغال به سوئيس (هتریک کریستیانو رونالدو)
گل سوم پرتغال به سوئيس (هتریک کریستیانو رونالدو)
18,187
گل دوم پرتغال به سوئيس (دبل کریستیانو رونالدو)
گل دوم پرتغال به سوئيس (دبل کریستیانو رونالدو)
16,594
گل سوئيس به پرتغال (ریکاردو رودریگز - پنالتی)
گل سوئيس به پرتغال (ریکاردو رودریگز - پنالتی)
8,738
گل اول پرتغال به سوئيس (کریستیانو رونالدو)
گل اول پرتغال به سوئيس (کریستیانو رونالدو)
27,371
گل دوم لیورپول به تاتنهام (دیووک اوریگی)
گل دوم لیورپول به تاتنهام (دیووک اوریگی)
44,863
گل اول لیورپول به تاتنهام ( محمد صلاح - پنالتی)
گل اول لیورپول به تاتنهام ( محمد صلاح - پنالتی)
51,134
گل بارسلونا به والنسیا (لیونل مسی)
گل بارسلونا به والنسیا (لیونل مسی)
15,758
گل دوم والنسیا به بارسلونا (رودریگو)
گل دوم والنسیا به بارسلونا (رودریگو)
8,757
گل اول والنسیا به بارسلونا (کوین گامیرو)
گل اول والنسیا به بارسلونا (کوین گامیرو)
8,143
گل چهارم آرسنال به والنسیا (هتریک پیرامریک اوبامیانگ)
گل چهارم آرسنال به والنسیا (هتریک پیرامریک اوبامیانگ)
13,787
گل سوم آرسنال به والنسیا (دبل پیرامریک اوبامیانگ)
گل سوم آرسنال به والنسیا (دبل پیرامریک اوبامیانگ)
9,725
گل دوم والنسیا به آرسنال (دبل کوین گامیرو)
گل دوم والنسیا به آرسنال (دبل کوین گامیرو)
8,238
گل دوم آرسنال به والنسیا (الکساندر لاکازت)
گل دوم آرسنال به والنسیا (الکساندر لاکازت)
7,133
گل اول آرسنال به والنسیا (پیرامریک اوبامیانگ)
گل اول آرسنال به والنسیا (پیرامریک اوبامیانگ)
7,187
گل اول والنسیا به آرسنال (کوین گامیرو)
گل اول والنسیا به آرسنال (کوین گامیرو)
5,223
گل سوم تاتنهام به آژاکس(هتریک لوکاس مورا)
گل سوم تاتنهام به آژاکس(هتریک لوکاس مورا)
94,553
گل دوم تاتنهام به آژاکس(دبل لوکاس مورا)
گل دوم تاتنهام به آژاکس(دبل لوکاس مورا)
64,438
گل اول تاتنهام به آژاکس(لوکاس مورا)
گل اول تاتنهام به آژاکس(لوکاس مورا)
55,416
گل دوم آژاکس به تاتنهام(حکیم زیاش)
گل دوم آژاکس به تاتنهام(حکیم زیاش)
42,210
گل اول آژاکس به تاتنهام(دی لیخت)
گل اول آژاکس به تاتنهام(دی لیخت)
45,721
گل چهارم لیورپول به بارسلونا (دبل دیووک اوریگی)
گل چهارم لیورپول به بارسلونا (دبل دیووک اوریگی)
179,631
گل سوم لیورپول به بارسلونا (دبل جورجینیو واینالدوم)
گل سوم لیورپول به بارسلونا (دبل جورجینیو واینالدوم)
120,884