۹ دی ۱۳۹۵


شبکه ورزش
9 دی ماه 1395
09:24
پاس کوتاه
پاس کوتاه
654
۱۴ دی ۱۴۰۰ ( پاس کاری سه نفره )
۱۴ دی ۱۴۰۰ ( پاس کاری سه نفره )
309
تمرینات زدن  سرویس
تمرینات زدن سرویس
517
۱۱ دی ۱۴۰۰ ( پرش برای اسپک )
۱۱ دی ۱۴۰۰ ( پرش برای اسپک )
454
۲ دی ۱۴۰۰ ( پاس با ساعد )
۲ دی ۱۴۰۰ ( پاس با ساعد )
408
تمرین حمله با توپ
تمرین حمله با توپ
373
۲۹ آذر ۱۴۰۰ ( پاس دادن با ساعد)
۲۹ آذر ۱۴۰۰ ( پاس دادن با ساعد)
399
قوانین اساسی والیبال
قوانین اساسی والیبال
522
نحوه کنترل توپ با دست
نحوه کنترل توپ با دست
913
۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ( نحوه ایستادن درست )
۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ( نحوه ایستادن درست )
468
نحوه قرارگیری دست ها و بدن
نحوه قرارگیری دست ها و بدن
449
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ - نحوه ضربه زدن به توپ
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ - نحوه ضربه زدن به توپ
1,446
قسمت ۳۲ - نحوه ضربه زدن در نواحی تور
قسمت ۳۲ - نحوه ضربه زدن در نواحی تور
783
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - حرکت پا در ضربه زدن
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - حرکت پا در ضربه زدن
1,304
قسمت ۳۶ - نحوه ضربه زدن از گوشه به مرکز
قسمت ۳۶ - نحوه ضربه زدن از گوشه به مرکز
800
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - نحوه قرار گرفتن پاها
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - نحوه قرار گرفتن پاها
611
قسمت ۳۱ - ضربه زدن
قسمت ۳۱ - ضربه زدن
606
قسمت ۳۰ - توپ گیری بالای سر
قسمت ۳۰ - توپ گیری بالای سر
656
نحوه شیرجه رفتن برای دریافت توپ
نحوه شیرجه رفتن برای دریافت توپ
1,261
قسمت ۲۷ - ضربه زدن با کف دست
قسمت ۲۷ - ضربه زدن با کف دست
943
استفاده از نیمکت برای تنظیم فرود از ارتفاع
استفاده از نیمکت برای تنظیم فرود از ارتفاع
614
قسمت ۲۵ - نحوه گرم کردن
قسمت ۲۵ - نحوه گرم کردن
459
قسمت ۲۴ - آبشار زن مقابل
قسمت ۲۴ - آبشار زن مقابل
738
طرز ایستادن اولیه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
طرز ایستادن اولیه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
496
قسمت ۲۲ - ضربه با یک دست
قسمت ۲۲ - ضربه با یک دست
694
جا خالی انداختن پاسور - ۲۰ مهر ۱۳۹۹
جا خالی انداختن پاسور - ۲۰ مهر ۱۳۹۹
746
قسمت ۱۹ - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
قسمت ۱۹ - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
708
توپ گیری یک آبشار سنگین - ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
توپ گیری یک آبشار سنگین - ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
1,031
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
652
طرز ایستادن اولیه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
طرز ایستادن اولیه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
594