قسمت ۳۹ - بازگشت به همراه مادر


شبکه پویا
7 دی ماه 1395
18:01
قسمت ۴۸ - همراه مادر به جنوا
قسمت ۴۸ - همراه مادر به جنوا
8,280
قسمت ۴۷ - عجله کن مارکو
قسمت ۴۷ - عجله کن مارکو
4,139
قسمت ۴۶ - مادر صدا می کند
قسمت ۴۶ - مادر صدا می کند
3,395
قسمت ۴۵ - لطفا نمیر قاطر پیر
قسمت ۴۵ - لطفا نمیر قاطر پیر
2,129
قسمت ۴۴ - سفر با دلیجان
قسمت ۴۴ - سفر با دلیجان
2,619
قسمت ۴۳ - مادر در دامنه این کوه زندگی میکنه
قسمت ۴۳ - مادر در دامنه این کوه زندگی میکنه
1,810
قسمت ۴۲ - مارکو به شمال می رود
قسمت ۴۲ - مارکو به شمال می رود
2,343
قسمت ۴۱ - می خوام جوانارو نجات بدم
قسمت ۴۱ - می خوام جوانارو نجات بدم
1,801
قسمت ۴۰ -دوست جدیدم ، پابلو
قسمت ۴۰ -دوست جدیدم ، پابلو
1,967
قسمت ۳۸ - ستاره‌ های ایتالیا
قسمت ۳۸ - ستاره‌ های ایتالیا
1,641
قسمت ۳۷ - سپیده دم در رزاریو
قسمت ۳۷ - سپیده دم در رزاریو
1,678
قسمت ۳۶ - زحمات مادر
قسمت ۳۶ - زحمات مادر
1,491
قسمت ۳۵ - خداحافظ بیابلانکا
قسمت ۳۵ - خداحافظ بیابلانکا
1,731
قسمت ۳۴ - سفر بی انتها
قسمت ۳۴ - سفر بی انتها
1,844
قسمت ۳۳ - نامه ای با خط مادر عزیزم
قسمت ۳۳ - نامه ای با خط مادر عزیزم
2,043
قسمت ۳۲ - میخوام برگردم به جنوا
قسمت ۳۲ - میخوام برگردم به جنوا
1,222
قسمت ۳۱ - آیا میتونم بگم خداحافظ
قسمت ۳۱ - آیا میتونم بگم خداحافظ
1,307
قسمت ۳۰ -مادر اینجا نیست
قسمت ۳۰ -مادر اینجا نیست
941
قسمت ۲۹ -مردی به نام کارلوس
قسمت ۲۹ -مردی به نام کارلوس
2,058
قسمت ۲۸ - برف می بارد
قسمت ۲۸ - برف می بارد
2,116
قسمت ۲۷ - گریه به خاطر مادر
قسمت ۲۷ - گریه به خاطر مادر
1,235
قسمت ۲۶ - عبور از دشت های وسیع
قسمت ۲۶ - عبور از دشت های وسیع
1,723
قسمت ۲۵ -گروه بیاری موفق میشوی
قسمت ۲۵ -گروه بیاری موفق میشوی
1,684
قسمت ۲۴ -ملاقات با دوستان
قسمت ۲۴ -ملاقات با دوستان
1,322
قسمت ۲۳ - یک مادر دیگر
قسمت ۲۳ - یک مادر دیگر
962
قسمت ۲۲ - خیابان لوسرتز شماره ۱۷۵
قسمت ۲۲ - خیابان لوسرتز شماره ۱۷۵
2,364
قسمت ۲۱- رودخانه نقره‌ای
قسمت ۲۱- رودخانه نقره‌ای
1,659
قسمت ۲۰ - شب طوفانی
قسمت ۲۰ - شب طوفانی
1,744
قسمت ۱۹ - درخشش ستاره جنوب
قسمت ۱۹ - درخشش ستاره جنوب
1,914