صحبتهای علیرضا جهانبخش بعد از شکست کره


اکوادور - آرژانتین(ضبط شده)
اکوادور - آرژانتین(ضبط شده)
4,046
گل سوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
گل سوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
2,861
گل دوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
گل دوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
2,122
گل اول برزیل مقابل شیلی توسط پائولینیو
گل اول برزیل مقابل شیلی توسط پائولینیو
2,323
برزیل - شیلی
برزیل - شیلی
4,156
گل دوم پرتغال مقابل سوئیس توسط آندره سیلوا
گل دوم پرتغال مقابل سوئیس توسط آندره سیلوا
5,895
گل اول پرتغال مقابل سوئیس توسط گل به خودی یوهان ژورو
گل اول پرتغال مقابل سوئیس توسط گل به خودی یوهان ژورو
4,054
پرتغال - سوئیس
پرتغال - سوئیس
7,284
گل اول فرانسه مقابل بلغارستان توسط  بلیز ماتوئیدی
گل اول فرانسه مقابل بلغارستان توسط بلیز ماتوئیدی
2,758
بلغارستان - فرانسه
بلغارستان - فرانسه
1,360
گل اول مقدونیه مقابل ایتالیا توسط  الکساندر تروخوفسکی
گل اول مقدونیه مقابل ایتالیا توسط الکساندر تروخوفسکی
29,038
گل اول ایتالیا مقابل مقدونیه توسط  جورجیو کیلینی
گل اول ایتالیا مقابل مقدونیه توسط جورجیو کیلینی
11,111
ایتالیا - مقدونیه
ایتالیا - مقدونیه
7,475
گل اول انگلیس مقابل اسلوونی توسط  هری کین
گل اول انگلیس مقابل اسلوونی توسط هری کین
1,242
انگلیس - اسلوونی
انگلیس - اسلوونی
3,788
گل دوم ایران مقابل توگو(کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
گل دوم ایران مقابل توگو(کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
33,619
گل اول ایران مقابل توگو (کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
گل اول ایران مقابل توگو (کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
13,015
بازی دوستانه ایران - توگو
بازی دوستانه ایران - توگو
18,367
لیختن اشتاین - اسپانیا
لیختن اشتاین - اسپانیا
7,566
گل دوم سوریه مقابل ایران ( عمر السوما )
گل دوم سوریه مقابل ایران ( عمر السوما )
17,443
گل دوم ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
گل دوم ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
16,611
گل اول ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
گل اول ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
14,826
گل اول سوریه مقابل ایران ( تامر حاج)
گل اول سوریه مقابل ایران ( تامر حاج)
13,922
ورود اتوبوس تیم ملی
ورود اتوبوس تیم ملی
6,545
ایران - سوریه
ایران - سوریه
30,363
مجارستان - پرتغال
مجارستان - پرتغال
4,466
اسپانیا - ایتالیا
اسپانیا - ایتالیا
4,554
فرانسه - هلند
فرانسه - هلند
2,721
صحنه اخراج سعید عزت اللهی
صحنه اخراج سعید عزت اللهی
15,882
ایران - کره جنوبی
ایران - کره جنوبی
40,323