روز هفتم


شبکه ۳
24 شهریور ماه 1395
17:30
مراسم اهدای مدال طلا به سرو قامتان پارالمپیک ایران
مراسم اهدای مدال طلا به سرو قامتان پارالمپیک ایران
2,799
والیبال نشسته : ایران - بوسنی
والیبال نشسته : ایران - بوسنی
5,262
ساره جوانمردی:این‌ دو طلا‌ انگیزم‌ را دوبرابر‌ می‌کند
ساره جوانمردی:این‌ دو طلا‌ انگیزم‌ را دوبرابر‌ می‌کند
467
روز یازدهم
روز یازدهم
1,193
فینال فوتبال ۵ نفره : ایران - برزیل
فینال فوتبال ۵ نفره : ایران - برزیل
3,787
فوت بهمن گلبارنژاد به دلیل سانحه در دوچرخه سواری پارالمپیک
فوت بهمن گلبارنژاد به دلیل سانحه در دوچرخه سواری پارالمپیک
3,097
روز دهم
روز دهم
1,208
حواشی وزنه برداری سیامند رحمان
حواشی وزنه برداری سیامند رحمان
2,926
حواشی مسابقه والیبال نشسته ایران-اوکراین در پارالمپیک
حواشی مسابقه والیبال نشسته ایران-اوکراین در پارالمپیک
1,571
روز هشتم
روز هشتم
589
مراسم اهدای مدال طلا سیامند رحمان در وزنه برداری
مراسم اهدای مدال طلا سیامند رحمان در وزنه برداری
3,396
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : مدال طلا و رکوردشکنی سیامند رحمان
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : مدال طلا و رکوردشکنی سیامند رحمان
8,097
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت دوم ( ۳۰۰کیلوگرم)
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت دوم ( ۳۰۰کیلوگرم)
3,399
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت اول ( ۲۷۰کیلوگرم)
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت اول ( ۲۷۰کیلوگرم)
2,525
وزنه برداری - وزن ۱۰۷+ کیلوگرم
وزنه برداری - وزن ۱۰۷+ کیلوگرم
3,394
حواشی رقابت خالوندی و حیدری در پرتاب نیزه
حواشی رقابت خالوندی و حیدری در پرتاب نیزه
1,375
نگاهی به رقابت فرزین و کسب مدال طلا وزنه برداری
نگاهی به رقابت فرزین و کسب مدال طلا وزنه برداری
1,455
روز ششم
روز ششم
996
اردوی آماده‌سازی تیم پارالمپیکی والیبال نشسته پیش از اعزام به ریو
اردوی آماده‌سازی تیم پارالمپیکی والیبال نشسته پیش از اعزام به ریو
1,173
گزیده مراسم افتتاحیه پارالمپیک ۲۰۱۶ - ریو
گزیده مراسم افتتاحیه پارالمپیک ۲۰۱۶ - ریو
1,363