۲۳ شهریور ۱۳۹۴


شبکه نمایش
23 شهریور ماه 1394
22:42
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سد معبر"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سد معبر"
1,329
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "کمدی انسانی"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "کمدی انسانی"
3,082
حواشی یازدهمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی یازدهمین روز جشنواره فیلم فجر
669
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اخبار و حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
634
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "زیر سقف دودی"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "زیر سقف دودی"
1,509
گفتگو با امیر قادری ، منتقد سینما ،در خصوص سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
گفتگو با امیر قادری ، منتقد سینما ،در خصوص سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
833
حواشی دهمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی دهمین روز جشنواره فیلم فجر
628
گفتگو با عوامل فیلم "ماجرای نیمروز"
گفتگو با عوامل فیلم "ماجرای نیمروز"
1,665
حواشی هشتمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی هشتمین روز جشنواره فیلم فجر
639
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "انزوا"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "انزوا"
749
حواشی هفتمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی هفتمین روز جشنواره فیلم فجر
593
حواشی ششمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی ششمین روز جشنواره فیلم فجر
816
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سوفی و دیوانه"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "سوفی و دیوانه"
1,347
حواشی پنجمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی پنجمین روز جشنواره فیلم فجر
550
پوستر فیلم‌های بخش سودای سیمرغ
پوستر فیلم‌های بخش سودای سیمرغ
686
گفتگو با مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی "دریاچه ماهی"
گفتگو با مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی "دریاچه ماهی"
1,185
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "ماجان"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "ماجان"
755
حواشی چهارمین روز جشنواره فیلم فجر
حواشی چهارمین روز جشنواره فیلم فجر
648
بخشی از فیلم سینمایی "ماجان" اولین ساخته رحمان سیفی آزاد
بخشی از فیلم سینمایی "ماجان" اولین ساخته رحمان سیفی آزاد
2,475
"بخشی از فیلم مستند "فوق ماراتن
"بخشی از فیلم مستند "فوق ماراتن
863
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
481
حواشی سومین روز جشنواره  فیلم فجر
حواشی سومین روز جشنواره فیلم فجر
1,110
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "تابستان داغ"
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "تابستان داغ"
1,280
پشت صحنه فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام‌"
پشت صحنه فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام‌"
1,024
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
بخش‌هایی از فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
718
حواشی دومین  روز جشنواره فیلم فجر
حواشی دومین روز جشنواره فیلم فجر
583
معرفی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران
معرفی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران
931
همدردی هنرمندان با حادثه دیدگان پلاسکو
همدردی هنرمندان با حادثه دیدگان پلاسکو
1,075
حواشی اولین روز جشنواره  فیلم فجر - روز اول
حواشی اولین روز جشنواره فیلم فجر - روز اول
717
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "چراغ‌های ناتمام"
1,297