سفر استنی هیات دولت به اصفهان


شبکه خبر
15 بهمن ماه 1393
12:16
نشست شورای اداری استان گیلان
نشست شورای اداری استان گیلان
491
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان گیلان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان گیلان
855
مراسم زیر دریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش
مراسم زیر دریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش
767
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان هرمزگان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان هرمزگان
854
مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان
مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان
1,010
جوک تعریف کردن روحانی  با همشهریانش به زبان سرخه ای
جوک تعریف کردن روحانی با همشهریانش به زبان سرخه ای
2,145
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
1,066
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز
341
سفراستانی رئیس جمهور به استان البرز
سفراستانی رئیس جمهور به استان البرز
807
سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
1,047
سخنرانی در جمع مردم استان مازندران
سخنرانی در جمع مردم استان مازندران
1,012
نشست خبری رئیس حمهوردرپایان سفربه استان همدان
نشست خبری رئیس حمهوردرپایان سفربه استان همدان
771
سخنرانی در جمع مردم استان همدان
سخنرانی در جمع مردم استان همدان
798
سفر دولت به جنوب غرب استان تهران
سفر دولت به جنوب غرب استان تهران
617
استان کردستان
استان کردستان
593
خراسان شمالی، نوزدهمین مقصد سفر استانی دولت
خراسان شمالی، نوزدهمین مقصد سفر استانی دولت
726
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به آذربایجان شرقی
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به آذربایجان شرقی
584
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
283
نشست خبری رئیس جمهور در فارس
نشست خبری رئیس جمهور در فارس
447
شانزدهمین سفر استانی دولت به فارس
شانزدهمین سفر استانی دولت به فارس
763
مصاحبه پایانی رییس جمهور در سفر به گیلان
مصاحبه پایانی رییس جمهور در سفر به گیلان
700
سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گیلان
سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گیلان
757
پایان سفر رئیس جمهور به استان قم
پایان سفر رئیس جمهور به استان قم
659
نشست خبری رییس جمهور در پایان سفر استانی هیئت دولت به اصفهان
نشست خبری رییس جمهور در پایان سفر استانی هیئت دولت به اصفهان
943
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به بوشهر
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به بوشهر
1,292
سخنرانی در جمع مردم استان بوشهر
سخنرانی در جمع مردم استان بوشهر
1,047
نشست خبری رئیس جمهور در پیان هیات دولت به خراسان جنوبی
نشست خبری رئیس جمهور در پیان هیات دولت به خراسان جنوبی
1,120
خراسان جنوبی: دیدار با علما و ایثارگران
خراسان جنوبی: دیدار با علما و ایثارگران
538
سخنرانی در جمع مردم خراسان جنوبی
سخنرانی در جمع مردم خراسان جنوبی
529