پایان سفر دولت به استات چهارمحال بختیاری


شبکه خبر
16 مرداد ماه 1393
11:16
نشست شورای اداری استان گیلان
نشست شورای اداری استان گیلان
487
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان گیلان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان گیلان
846
مراسم زیر دریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش
مراسم زیر دریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش
767
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان هرمزگان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان هرمزگان
854
مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان
مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان
1,010
جوک تعریف کردن روحانی  با همشهریانش به زبان سرخه ای
جوک تعریف کردن روحانی با همشهریانش به زبان سرخه ای
2,144
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
1,066
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز
341
سفراستانی رئیس جمهور به استان البرز
سفراستانی رئیس جمهور به استان البرز
805
سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
1,047
سخنرانی در جمع مردم استان مازندران
سخنرانی در جمع مردم استان مازندران
1,011
نشست خبری رئیس حمهوردرپایان سفربه استان همدان
نشست خبری رئیس حمهوردرپایان سفربه استان همدان
771
سخنرانی در جمع مردم استان همدان
سخنرانی در جمع مردم استان همدان
796
سفر دولت به جنوب غرب استان تهران
سفر دولت به جنوب غرب استان تهران
615
استان کردستان
استان کردستان
590
خراسان شمالی، نوزدهمین مقصد سفر استانی دولت
خراسان شمالی، نوزدهمین مقصد سفر استانی دولت
726
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به آذربایجان شرقی
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به آذربایجان شرقی
584
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
283
نشست خبری رئیس جمهور در فارس
نشست خبری رئیس جمهور در فارس
447
شانزدهمین سفر استانی دولت به فارس
شانزدهمین سفر استانی دولت به فارس
762
مصاحبه پایانی رییس جمهور در سفر به گیلان
مصاحبه پایانی رییس جمهور در سفر به گیلان
699
سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گیلان
سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گیلان
757
پایان سفر رئیس جمهور به استان قم
پایان سفر رئیس جمهور به استان قم
659
نشست خبری رییس جمهور در پایان سفر استانی هیئت دولت به اصفهان
نشست خبری رییس جمهور در پایان سفر استانی هیئت دولت به اصفهان
943
سفر استنی هیات دولت به اصفهان
سفر استنی هیات دولت به اصفهان
1,067
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به بوشهر
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به بوشهر
1,291
سخنرانی در جمع مردم استان بوشهر
سخنرانی در جمع مردم استان بوشهر
1,046
نشست خبری رئیس جمهور در پیان هیات دولت به خراسان جنوبی
نشست خبری رئیس جمهور در پیان هیات دولت به خراسان جنوبی
1,119
خراسان جنوبی: دیدار با علما و ایثارگران
خراسان جنوبی: دیدار با علما و ایثارگران
538
سخنرانی در جمع مردم خراسان جنوبی
سخنرانی در جمع مردم خراسان جنوبی
529