فرناز رهنما و به همراه روژین ( بازیگران سریال هفت سنگ)


شبکه ۳
10 مرداد ماه 1393
00:27