برای شرکت در فراخوان مسابقه‌ی بزرگ ستاره‌ساز موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1. پیش از ثبت‌نام به محدودیت سنی مسابقه توجه کنید. جهت اطلاع از رده‌ی سنی مجاز به فراخوان منتشرشده در حساب کاربری برنامه مراجعه کنید.

2. فیلم‌های ارسالی باید نمایانگر مهارتهای شما در زمین فوتبال باشد. نمونه‌ای از فیلم‌های ارسالی در حساب کاربری برنامه قرار داده شده است.

3. فیلم‌های ارسالی باید به صورت افقی تصویربرداری شده.

۴- مدت زمان مجاز ویدیو ها ۱ دقیقه می باشد.

۵- خلاصه شدن و برش بخش های اضافی فیلم موردی ندارد.

۶- حتما در ابتدای فیلم ارسالی هم مشخصات زیر را درج کنید: نام/ شماره تماس/ شهر / سن

4. علاوه بر فیلم در قسمت توضیحات اطلاعات زیر را وارد کنید:
  • کد ملی
  • محل تولد
  • تاریخ تولد
  • محل سکونت
  • شماره تلفن ثابت و همراه
  • سابقه‌ی عضویت در تیم‌های پایه